Naše práce

Výškové práce

Kostoly  

Elektroinštalačné práce , bleskozvody

 

Výškové práce 

Stožiare

Drobné stavebné a sadrokartónové práce 

Pezinok - ZŠ

Montáž ochranných sietí

Nové Zámky

Montáž banerov

Nové Zámky

Výrub stromov

Nové Zámky

Vyspravovanie medzipanelových stykov

proti zatekaniu , nátery

Nové Zámky - Amfiteather

Náter premietacej plochy

Montáž ochranných sietí

Výrub horolezeckou technikou