Mt. PePe   s.r.o.

Výškové práce


Vykonávame rôzne práce z lana, s použitím horolezeckej a speleologickej techniky.
 

Elektroinštalačné práceElektroinštalačné práce, dátové rozvody, bleskozvody.
 

Sadrokartónové práce


Sadrokartónové práce : stropy, steny

 

Rekonštrukcie a stavebné práce